Infrastruktura krytyczna

Solidne i kompleksowe rozwiązania dla zabezpieczenia
najbardziej wymagających terenów.

Certyfikaty

Jakość produktów Betafence od lat potwierdzana jest przez zadowolonych użytkowników i branżowe nagrody,
jak również certyfikaty. Ich zdobycie oznacza, że systemy Betafence spełniają wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa i wytrzymałości.

Część z certyfikatów przyznawanych jest na stałe, inne trzeba cyklicznie odnawiać. Jedne obowiązują na konkretnym obszarze, inne są dokumentami uniwersalnymi. Niezależnie jednak,
od formy ich otrzymania, wszystkie
są dla nas równie ważne, ponieważ stanowią jedną z gwarancji dla przyszłych użytkowników naszych systemów.

Betafence może pochwalić się całą serią Deklaracji Zgodności z normami UE, osobnym dla każdej gałęzi produkcji:
od siatek, przez bramy, skończywszy
na panelach. Dokumenty te potwierdzają, że nasze produkty spełniają rygorystyczne normy Unii Europejskiej i mogą być wprowadzone do sprzedaży, a co za tym idzie, instalowane przy obiektach
na terenie UE.

Wśród innych certyfikatów chwalimy się m.in. znakiem zgodności z normami europejskimi CE, certyfikatem ICO 9001:2008 oraz certyfikatem zrównoważonego rozwoju. Dokumentuje on, że Betafence dba o komfort pracy swoich pracowników, troszczy się
o środowisko oraz wie, jak pracować
w większym systemie firm.

Każdy projekt to

Ocena ryzyka

Proponowane rozwiązania i projekt

Instalacja