GWARANCJA BETAFENCE

Profesjonalizm naszej firmy i najwyższa jakość oferowanych rozwiązań poparte są licznymi certyfikatami

Najwyższa jakość potwierdzona korzystnymi warunkami gwarancyjnymi

Gwarancja na produkty Betafence, powlekane PVC, powłoką Zincalu Super lub poliestrem, które montowane są w odległości większej niż 3 km od wód słonych, przeznaczona na region Europy

 

Gwarancja 10-letnia – definicja

Betafence i spółki zależne (zwane dalej całościowo „Betafence”) udzielają gwarancji na swoje produkty na 10 lat, których bieg rozpoczyna się zgodnie z datą faktury.
Gwarancja obejmuje wady produkcyjne, a także stan konserwacji. Po przyjęciu reklamacji, Betafence przyjmuje produkt do naprawy lub wymienia produkt wadliwy (wyłącznie materiały). Gwarancja nie obejmuje pokrycia kosztów pośrednich i bezpośrednich.

Warunki gwarancji są zależne do wartości materiałów ogrodzeniowych na fakturze:

– wartość poniżej 10.000 EUR – pełna naprawa lub wymiana,
– wartość 10.000-250.000 EUR – pełna naprawa lub wymiana według stawki malejącej:

 • Rok 1 i 2 – 100%

 • Rok 3 i 4 – 90%

 • Rok 5 i 6 – 80%

 • Rok 7 i 8 – 60%

 • Rok 9 i 10 – 50%

– wartość powyżej 250.000 EUR – automatycznej gwarancji nie stosuje się. Ewentualny spór rozstrzygnie niezależny urząd kontrolny.

 

Rozszerzona gwarancja 10-letnia – definicja

1. Produkty montowane w środowisku wysoce korozyjnym

Stosuje się gwarancję taką samą, jak dla wykazu produktów „Extreme”, które montuje się w pobliżu morza. Produkty te są wymienione osobno.
Gwarancja ta ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy systemy ogrodzeniowe nie mają kontaktu z wodą słoną lub nie są zamontowane tuż obok niej.

2. Projekty o wartości przekraczającej 250.000 EUR na fakturze

Standardowo przyznawana jest konkretna gwarancja, natomiast o produktową należy poprosić indywidualnie. Dział jakości i technologii Betafence zapewnia weryfikację i optymalizację produktów i ich powłok pod kątem ich funkcji w konkretnych lokalizacjach projektowych. Klient otrzymuje projekt certyfikatu
dla konkretnej gwarancji

3. Gwarancja dwuletnia na automatykę i podzespołu do bram

Wyłączenia tej gwarancji:
– bramy zamontowane niewłaściwie z instrukcjami Betafence

– bramy bez kontroli właściwego działania przynajmniej raz w roku, a jeśli było wymagane – bez regulacji i czyszczenia

– niewłaściwe użytkowanie bramy

– przeprowadzenie modyfikacji automatyki lub struktury bramy, wykonane bez zgody Betafence

– jeśli występuje brak regularnych przeglądów, które powinien przeprowadzić wykwalifikowany pracownik, obowiązkowym jest posiadanie książki przeglądów

 

 

Kategoria produktu Marka produktów Powłoka

Standardowa 10-letnia gwarancja
Środowisko C1-2-3
> 3 km o morza 

Gwarancja rozszerzona
10 lat eXtreme
Środowisko C4-5
Środowisko korozyjne

Siatka druciana – Plasitor PVC Tak Tak
– Siatka zgrzewana FUBO Tak Tak
Siatka węzłowa – Ursus Heavy 
– Ursus Heavy AS
ZNAL SUPER Tak Nie
Siatka spawana w rolkach – Pantanet Essential
– Pantanet Light
PCV Tak Nie
– Pantanet Family
– Fortinet Protect
PCV Tak Tak
       
Panele do obiektów mieszkalnych/dekoracyjne – Bekafor Classic
– Bekafor Essential
PCV Tak Tak
– Zenturo Classic
– Bekazur 2D
– Decofor
PES Tak Nie
Panele ogrodzeniowe – CreaZen
– Barofor
PES Tak Nie
Panele 3D o średnim poziomie bezpieczeństwa – Nylofor 3D
– Nylofor 3D Multi
– Nylofor 3D Super
PES Tak Nie
– Nylofor Essential
– Nylofor 3D Pro
– Nylofor 3D Pro Xl
PCV Tak Tak
Panele 2D o średnim poziomie bezpieczeństwa – Nylofor F
– Nylofor 2D
– Nylofor 2DS
PES Tak Nie
– Nylofor 2DS eXtreme MTO PES Tak Tak
Panele o wysokim poziomie bezpieczeństwa – Securifor 2D
– Securifor 3D
– Securifor 4D 
ZNAL
lub
PES
Tak Nie
– Securifor Znal Super Tak Nie
Rozwiązania zapewniające prywatność – Screeno Line
– Screeno Wave
– Collfort
– Horizen
Tak Nie
Okrągłe słupy ogrodzeniowe – Bekaclip-P
– Bekarond-P
PCV Tak Tak
 – Słup 2D Bekazur
– Słup okrągły
– Bekaclip 
PES Tak Nie
Profilowane słupy ogrodzeniowe – Bekafix 
– Bekafix super 
– Quixolid Plus 
– Bekazecure
PES Tak Nie
Kwadratowe słupy ogrodzeniowe – słup Zenturo
– słup HoriZen
– słup Nylofor
– słup Decofor
– słup Lox (D, F, E, O)
– słup Securifor 
PES Tak Nie
Akcesoria – Bekazur 2D Tak Nie
– Drut naciągowy
– Drut wiązałkowy
FUBO Tak Tak
– Drut naciągowy
– Drut wiązałkowy
– Pręt wiązałkowy
PCV Tak Tak
– Profesjonalne wzmacniacze
– Mocowanie Bekafix
PES Tak Nie
– Profesjonalne wzmacniacze eXtreme
– Mocowanie Bekafix eXtreme
– Płyta podstawy Bekafix eXtreme
– Ramiona zgięte Bekafix eXtreme
HDG + PES Tak Tak
– Zaciski Fortinet Stal nierdzewna Tak Tak
Drut kolczasty – Motto PCV Tak Tak
Bramy uchylne – Fortinet
– Bekafor Classic
– Bekazur
– Zenturo Classic
– CreaZen
Tak Nie
– Robusta-Nylofor HDG + PES Tak Nie
– Robusta Medium
– Egidia
PES Tak Nie
Bramy przesuwne – Bekamatic SC Epoxy + PES Tak Nie
– Robusta SC & SR PES Tak Nie

 

Wyłączenia:

 • powyższy wykaz jest wydawany co roku. Jeśli produkt nie znajduje się w nim, gwarancja nie obowiązuje

 • uszkodzenia wywołane przez niezgodną z zaleceniami Betafence instalację, w tym: instalacja w temperaturze poniżej 0 stopni C dla produktów powlekanych PVC oraz poniżej -10 stopni c dla powlekanych poliestrem

 • uszkodzenia w wyniku działania temperatury powyżej 50 stopni C

 • uszkodzenia powstałe podczas magazynowania, transportu, instalacji lub ustawienia produktu, które mogły spowodować produkty niekompatybilne

 • uszkodzenia spowodowane przez wiatr (dla ogrodzeń zapewniających prywatność)

 • instalacja ogrodzenia w odległości mniejszej niż 3 km od słonej wody oraz na całej powierzchni wysp Oceanu Atlantyckiego

 • korozja wywołana niestandardowymi poziomami środków chemicznych

 • czerwona rdza (gdy mniej niż 2% powlekanej powierzchni na jednostkę), biała rdza, plamy i dekoloryzacja powłoki

 • drobne deformacje, które nie wpływają na funkcjonalność

 • szkody wywołane przez mocne podmuchy wiatru oraz inne trudne warunki pogodowe

 • w przypadku automatyki do bram gwarancja jest ograniczona do 20.000 cykli pracy lub 2 lat użytkowania

 • szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania czy przeznaczenia, pożarów, aktów wandalizmu, działań wojennych, braku rutynowej konserwacji

 • gwarancja zostanie zrealizowana wyłącznie po przedłożeniu faktury oraz gdy firma otrzymała pełną zapłatę za fakturę

 

Adres

Betafence Sp. z o.o.
Ul. Dębowa 4
47-246 Kotlarnia
Polska.

Zadzwoń

+48 77 406 22 00

Napisz

offers@praesidiad.com

Godziny otwarcia biura
Pon.-Pt. 8:00-16:00

Wpisz swoje dane

Aby pobrać plik, należy wpisać swoje dane 

Wyrażam zgodę

Dziękujemy

Wpisz swoje dane

Aby pobrać plik, należy wpisać swoje dane 

Wyrażam zgodę

Dziękujemy

Wpisz swoje dane

Aby pobrać plik, należy wpisać swoje dane 

Wyrażam zgodę

Dziękujemy