GWARANCJA BETAFENCE

Profesjonalizm naszej firmy i najwyższa jakość oferowanych rozwiązań poparte są licznymi certyfikatami

Najwyższa jakość potwierdzona korzystnymi warunkami gwarancyjnymi

Gwarancja na produkty Betafence, powlekane PVC, powłoką Zincalu Super lub poliestrem, które montowane są w odległości większej niż 3 km od wód słonych, przeznaczona na region Europy

 

Gwarancja 10-letnia – definicja

Betafence i spółki zależne (zwane dalej całościowo „Betafence”) udzielają gwarancji na swoje produkty na 10 lat, których bieg rozpoczyna się zgodnie z datą faktury.
Gwarancja obejmuje wady produkcyjne, a także stan konserwacji. Po przyjęciu reklamacji, Betafence przyjmuje produkt do naprawy lub wymienia produkt wadliwy (wyłącznie materiały). Gwarancja nie obejmuje pokrycia kosztów pośrednich i bezpośrednich.

Warunki gwarancji są zależne do wartości materiałów ogrodzeniowych na fakturze:

– wartość poniżej 10.000 EUR – pełna naprawa lub wymiana,
– wartość 10.000-250.000 EUR – pełna naprawa lub wymiana według stawki malejącej:

 • Rok 1 i 2 – 100%

 • Rok 3 i 4 – 90%

 • Rok 5 i 6 – 80%

 • Rok 7 i 8 – 60%

 • Rok 9 i 10 – 50%

– wartość powyżej 250.000 EUR – automatycznej gwarancji nie stosuje się. Ewentualny spór rozstrzygnie niezależny urząd kontrolny.

 

Rozszerzona gwarancja 10-letnia – definicja

1. Produkty montowane w środowisku wysoce korozyjnym

Stosuje się gwarancję taką samą, jak dla wykazu produktów „Extreme”, które montuje się w pobliżu morza. Produkty te są wymienione osobno.
Gwarancja ta ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy systemy ogrodzeniowe nie mają kontaktu z wodą słoną lub nie są zamontowane tuż obok niej.

2. Projekty o wartości przekraczającej 250.000 EUR na fakturze

Standardowo przyznawana jest konkretna gwarancja, natomiast o produktową należy poprosić indywidualnie. Dział jakości i technologii Betafence zapewnia weryfikację i optymalizację produktów i ich powłok pod kątem ich funkcji w konkretnych lokalizacjach projektowych. Klient otrzymuje projekt certyfikatu
dla konkretnej gwarancji

3. Gwarancja dwuletnia na automatykę i podzespołu do bram

Wyłączenia tej gwarancji:
– bramy zamontowane niewłaściwie z instrukcjami Betafence

– bramy bez kontroli właściwego działania przynajmniej raz w roku, a jeśli było wymagane – bez regulacji i czyszczenia

– niewłaściwe użytkowanie bramy

– przeprowadzenie modyfikacji automatyki lub struktury bramy, wykonane bez zgody Betafence

– jeśli występuje brak regularnych przeglądów, które powinien przeprowadzić wykwalifikowany pracownik, obowiązkowym jest posiadanie książki przeglądów

 

 

Kategoria produktu Marka produktów Powłoka

Standardowa 10-letnia gwarancja
Środowisko C1-2-3
> 3 km o morza 

Gwarancja rozszerzona
10 lat eXtreme
Środowisko C4-5
Środowisko korozyjne

Siatka druciana – Plasitor PVC Tak Tak
– Siatka zgrzewana FUBO Tak Tak
Siatka węzłowa – Ursus Heavy 
– Ursus Heavy AS
ZNAL SUPER Tak Nie
Siatka spawana w rolkach – Pantanet Essential
– Pantanet Light
PCV Tak Nie
– Pantanet Family
– Pantanet Protect
PCV Tak Tak
– Fortinet Medium
– Fortinet Super
PCV Tak Tak
Panele do obiektów mieszkalnych/dekoracyjne – Bekafor Classic
– Bekafor Essential
PCV Tak Tak
– Zenturo Classic
– Bekazur 2D
– Decofor
PES Tak Nie
Panele ogrodzeniowe – CreaZen
– Barofor
PES Tak Nie
Panele 3D o średnim poziomie bezpieczeństwa – Nylofor 3D
– Nylofor 3D Multi
– Nylofor 3D Super
PES Tak Nie
– Nylofor Essential
– Nylofor 3D Pro
– Nylofor 3D Pro Xl
PCV Tak Tak
Panele 2D o średnim poziomie bezpieczeństwa – Nylofor F
– Nylofor 2D
– Nylofor 2DS
PES Tak Nie
– Nylofor 2DS eXtreme MTO PES Tak Tak
Panele o wysokim poziomie bezpieczeństwa – Securifor 2D
– Securifor 3D
– Securifor 4D 
ZNAL
lub
PES
Tak Nie
– Securifor Znal Super Tak Nie
Rozwiązania zapewniające prywatność – Screeno Line
– Screeno Wave
– Collfort
– HoriZen
Tak Nie
Okrągłe słupy ogrodzeniowe – Bekaclip-P
– Bekarond-P
PCV Tak Tak
 – Słup 2D Bekazur
– Słup okrągły
– Bekaclip 
PES Tak Nie
Profilowane słupy ogrodzeniowe – Bekafix 
– Bekafix super 
– Quixolid Plus 
– Bekazecure
PES Tak Nie
Kwadratowe słupy ogrodzeniowe – słup Zenturo
– słup HoriZen
– słup Nylofor
– słup Decofor
– słup Lox (D, F, E, O)
– słup Securifor 
PES Tak Nie
Akcesoria – Bekazur 2D Tak Nie
– Drut naciągowy
– Drut wiązałkowy
FUBO Tak Tak
– Drut naciągowy
– Drut wiązałkowy
– Pręt wiązałkowy
PCV Tak Tak
– Profesjonalne wzmacniacze
– Mocowanie Bekafix
PES Tak Nie
– Profesjonalne wzmacniacze eXtreme
– Mocowanie Bekafix eXtreme
– Płyta podstawy Bekafix eXtreme
– Ramiona zgięte Bekafix eXtreme
HDG + PES Tak Tak
– Zaciski Fortinet Stal nierdzewna Tak Tak
Drut kolczasty – Motto PCV Tak Tak
Bramy uchylne – Fortinet
– Bekafor Classic
– Bekazur
– Zenturo Classic
– CreaZen
Tak Nie
– Robusta-Nylofor HDG + PES Tak Nie
– Robusta Medium
– Egidia
PES Tak Nie
Bramy przesuwne – Bekamatic SC Epoxy + PES Tak Tak
– Robusta SC & SR PES Tak Nie

Wyłączenia:

 • powyższy wykaz jest wydawany co roku. Jeśli produkt nie znajduje się w nim, gwarancja nie obowiązuje

 • uszkodzenia wywołane przez niezgodną z zaleceniami Betafence instalację, w tym: instalacja w temperaturze poniżej 0 stopni C dla produktów powlekanych PVC oraz poniżej -10 stopni c dla powlekanych poliestrem

 • uszkodzenia w wyniku działania temperatury powyżej 50 stopni C

 • uszkodzenia powstałe podczas magazynowania, transportu, instalacji lub ustawienia produktu, które mogły spowodować produkty niekompatybilne

 • uszkodzenia spowodowane przez wiatr (dla ogrodzeń zapewniających prywatność)

 • instalacja ogrodzenia w odległości mniejszej niż 3 km od słonej wody oraz na całej powierzchni wysp Oceanu Atlantyckiego

 • korozja wywołana niestandardowymi poziomami środków chemicznych

 • czerwona rdza (gdy mniej niż 2% powlekanej powierzchni na jednostkę), biała rdza, plamy i dekoloryzacja powłoki

 • drobne deformacje, które nie wpływają na funkcjonalność

 • szkody wywołane przez mocne podmuchy wiatru oraz inne trudne warunki pogodowe

 • w przypadku automatyki do bram gwarancja jest ograniczona do 20.000 cykli pracy lub 2 lat użytkowania

 • szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania czy przeznaczenia, pożarów, aktów wandalizmu, działań wojennych, braku rutynowej konserwacji

 • gwarancja zostanie zrealizowana wyłącznie po przedłożeniu faktury oraz gdy firma otrzymała pełną zapłatę za fakturę

 

Adres

Betafence Sp. z o.o.
Ul. Dębowa 4
47-246 Kotlarnia
Polska.

Zadzwoń

+77 406 22 00

Napisz

oferty@betafence.com

Godziny otwarcia biura
Pon.-Pt. 8:00-16:00

Wpisz swoje dane

Aby pobrać plik, należy wpisać swoje dane 

Wyrażam zgodę

Dziękujemy